Bankszámlaszámunk:
HU81 14100392-94431349-01000008
SVIFTSZÁM: MAVOHUHB
Sberbank
Címlap Küldöttgyűlés 2021

Tisztelt Egyesületi Tagtársaim!

 

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Intézőbizottsága tisztújító küldöttgyűlést szervez

2021. szeptember 18 –án, 10.00 órai kezdettel,

helyszín: HOTEL BENCZÚR.

Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

Tervezett napirendi pontok:

 1. A Mentőegyesület elmúlt 30 évének áttekintése
 2. Évzáró beszámoló 2020- as évről
 3. Vezetőség választás
 4. Egyéb

A vezetőségi tagok választásáról az alábbi fő szempontokat kell ismernetek. A választás akkor érvényes, ha a küldöttek többsége részt vesz a szavazáson.  A választáson valamennyi küldött egyenlő jogokkal vesz részt, mint választó.

Az egyesület tagjai közül egyesületi tisztségre mindenki választható. Bármely tag jelölést nyújthat be bármely tagra. Az érvényes jelöléshez legalább 5 egyesületi tag ajánlása szükséges. (Az ajánláshoz szükséges jelölőlap a mellékletben található.) A jelöléseket az Intézőbizottságnál kell megtenni. Jelölni legkésőbb a szavazást megelőző 10. napig lehet az Intézőbizottság által kiadott jelölőlapokon. (A további részletes szabályozás megtalálható a MMME Alapszabályának IV. fejezetének 34. – 43. pontjaiban.)

Az alábbi tisztségekre lehet jelölni:

 • elnök
 • titkár
 • vezetőségi tag:         5 fő
 • felügyelő bizottság:   3 fő
 • etikai bizottság:        3 fő

Feltétel:

 • büntetlen előélet és jelenleg sem folyik ellene büntető eljárás,
 • további részletes szabályokat az MMME Alapszabályának V. fejezete - összeférhetetlenségi szabályok - részletesen tartalmazza.

Egy személy több tisztségviselői posztra jelölhető, de csak egy tisztségre választható meg. A jelöltnek a választást megelőzően nyilatkoznia kell az Intézőbizottság felé, hogy mely tisztségre történt jelölést tartja fenn.

A küldött ülésen bárki, aki egyesületünk tagja, részt vehet, de csak a küldöttek szavazhatnak.

Az a küldött, aki nem tud részt venni a tisztújító küldöttgyűlésen egy általa megjelölt másik küldöttet meghatalmazhat, hogy távollétében a nevében szavazhat.

Fontos tudnivaló az, ha a küldöttgyűlésen a küldöttek többsége (21 fő) nem jelenik meg, akkor határozatképtelenség miatt megismételt tisztújító küldöttgyűlést kell ismételten összehívni. A megismételt tisztújító küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, jelen meghívóban meghirdetett napirendi pontok tekintetében. Megismétel tisztújító küldöttgyűlés időpontja 2021. szeptember 25. 10.00. óra, helyszíne a Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

A kitöltött jelölőlapokat az Intézőbizottság felé elektronikusan kérjük megküldeni a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. és a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. mail címekre. A megérkezett jelölőlapokat minden esetben egy válasz maillel jelezzük vissza.

Budapest, 2021. augusztus 18.

 

A Magyar mentő és Mentőtiszti Egyesület Intézőbizottsága nevében, üdvözlettel

 

 

Tóth Attila                                                                                                          dr. Kusper Róbert

MMME elnök                                                                                                             MMME titkár