Bankszámlaszámunk:
11742441-20003122
OTP bank

 

MEGHÍVÓ

KÜLDÖTTVÁLASZTÓ TAGGYŰLÉSRE

 

Tisztelt Bajtársak,

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. II. em.) a legutóbbi Alapszabály-módosítása alapján, hatékonyabb működése és a Közgyűléseken a tagság átfogóbb képviselete érdekében – a korábbi években elhangzott javaslatok alapján – áttér a küldötti rendszerre. Ez a módosítás azt szolgálja, hogy az Egyesület a jövőben regionális szinten küldötteket válasszon és a tagság képviseletét a küldöttek a továbbiakban a küldött-közgyűlés keretei között lássák el. Tekintettel arra, hogy a nyilvántartó bíróság (Fővárosi Törvényszék) ezen módosítást jogerősen bejegyezte, ennek megfelelően a közeljövőben szükségessé válik a küldöttek megválasztása.

A módosított Alapszabály szerint a küldöttek megválasztása küldöttválasztó taggyűlésen történik, ahol az Egyesület tagjai képviseltethetik magukat és megválaszthatják a küldötteket – 4 éves időtartamra. Az Országos Mentőszolgálat Regionális Mentőszervezeteihez (7 országos régió) tartozó Egyesületi tagok, területi szervezeti egységenként (regionális mentőszervezetenként) minden 50 Egyesületi tag után egy küldöttet választhatnak.

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77. II. em.) a ……………………………………………………….. Régióban az alábbi időpontban és helyszínen tartja a küldöttválasztó taggyűlést:

A küldöttválasztó taggyűlés helye: ………………………………………………………………….

Időpontja: 2017. ……………………………, …………………… órai kezdettel

Napirendje: a Régió küldötteinek megválasztása (titkos szavazással)

A küldöttválasztó taggyűlésen való részvétel vonatkozásában a tag a részvételi és a szavazási jogát meghatalmazott útján is gyakorolhatja (a meghatalmazást írásba, teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni) azzal, hogy egy meghatalmazott legfeljebb tíz tagot képviselhet.

Felhívom a figyelmet, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó taggyűlés időpontja: 2017. ……………………………, …………………… órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Tisztelettel kérjük a Bajtársakat/Tagtársakat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt vagy képviseltessék magukat a küldöttválasztó taggyűlésen.

 

Budapest, 2017. október 17.

 

Az első (I.) közgyűlés nem lesz szavazó képes, kérjük a második (II.) közgyűlés időpontját figyelembe venni.

Küldöttválasztás a mentőállomásokon lesz megtartva, időpont egyeztetve a mentőállomás és a megyei OMSZ vezetéssel.

 

NOVEMBER

11.27. ( hétfő ) Debrecen

6.30 óra         I. küldöttválasztó gyűlés

7.00 óra         II. küldöttválasztó gyűlés

Nyíregyháza

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

Szolnok

18.00 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

18.30 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

11.30. ( csütörtök )

Miskolc

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

Eger

18.00 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

18.30 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

DECEMBER

12.01. ( péntek )

Salgótarján

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

12.04. ( hétfő )

Kecskemét

7.00 óra         I. küldöttválasztó gyűlés

7.30 óra         II. küldöttválasztó gyűlés

 

Békéscsaba

12.04 ( hétfő )

12.00 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.30 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

Szeged

18.00 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

18.30 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

12.06. ( szerda )

Székesfehérvár

7.00 óra         I. küldöttválasztó gyűlés

7.30 óra         II. küldöttválasztó gyűlés

Veszprém

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

Tatabánya

17.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

18.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

12.07. (csütörtök)

Győr

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

Szombathely

17.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

18.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

12.08. ( péntek )

Zalaegerszeg

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

12.11. ( hétfő )

Szekszárd

7.00 óra         I. küldöttválasztó gyűlés

7.30 óra         II. küldöttválasztó gyűlés

Pécs

11.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

12.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

Kaposvár

17.30 óra       I. küldöttválasztó gyűlés

18.00 óra       II. küldöttválasztó gyűlés

12.15. ( péntek ) Budapest –Pest megye( KMR )

Bázis díszterem vagy mentőállomás

8.30 óra         I. küldöttválasztó gyűlés

9.00 óra         II. küldöttválasztó gyűlés

 

Megyénkénti taglétszám / küldött:

 

Megye Tag küldött
Bács 117 2
Baranya 64 1
Békés 116 2
Borsod 230 5
Budapest 283 6
Csongrád 89 2
Fejér 113 2
Győr 67 1
Hajdú 140 3
Heves 87 2
Szolnok 136 3
Komárom 56 1
Nógrád 63 1
Pest 137 3
Somogy 99 2
Szabolcs 178 4
Tolna 55 1
Vas 75 2
Veszprém 78 2
Zala 45 1

Utoljára frissítve (2017 november 03., péntek 23:28)